ОШ „Свети Сава“, Светог Саве 71а, 75400 Зворник

Упис у први разред

  1. Почетна
  2.  » Упис у први разред

Упис у први разред

На основу Закона о основном васпитању и образовању (Сл. гласник 81/22), члан 68:

„Упис дјеце у први разред обавља се у априлу и мају текуће године.
У први разред уписују се дјеца која закључно са 31. августом текуће године
навршавају шест година.
На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана и дјеца која до краја
текуће године навршавају шест година, уколико комисија за упис дјеце у први разред
процијени да је дијете спремно за полазак у школу.
У изузетним случајевима, у први разред се могу уписати дјеца млађа од шест
година или се може одгодити упис, уколико комисија за упис дјеце у први разред
процијени да је то у најбољем интересу дјетета.
У први разред уписује се и дијете старије од шест година које због болести
или других разлога није било уписано у школу.
Ранији упис, као и одгађање уписа могу бити најдуже за једну школску годину.“

Документација за упис

При упису дјетета у први разред основне школе родитељи/старатељи  су у обавези да приложе сљедећу документацију за дијете:

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Потврду о мјесту пребивалишта,

3. Потврду о извршеном љекарском прегледу дјетета пред полазак у први разред.

Уколико је дијете похађало предшколску установу, приликом уписа родитељ даје на увид Књигу за прећење развоја и учења дјетета.

Препоруке за тестирање

За тестирање које се обавља при упису у први разред није потребно вршити посебну припрему дјетета.

Родитељ треба да раговара са дјететом, да му објасни шта школа представља, гдје дијете долази, да његује позитиван став према школи и школским обавезама, учењу и стицању нових знања и пријатељстава.

Родитељи не треба да плаше дијете школом, већ да својом подршком и разумијевањем допринесу осјећају важности и сигурности дјетета.

Комисија за упис у први разред

Комисију за упис у први разред именује директор школе и она садржи три члана. Чланови се бирају из реда стручних сарадника школе и наставника разредне наставе.