ОШ „Свети Сава“, Светог Саве 71а, 75400 Зворник

Распоред одјељења по смјенама

  1. Почетна
  2.  » Распоред одјељења по смјенама

У централној школи, настава је организована у двије смјене (А и Б), које се мијењају на седмичном нивоу.

Одјељења у смјени А:

Смјену А чине сва одјељења шестог (6.) и осмог (8.) разреда те одјељења:
11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 51, 52, 53.

Одјељења у смјени Б:

Смјену Б чине сва одјељења седмог (7.) и деветог (9.) разреда те одјељења:
14, 15, 16, 24, 25, 26, 34, 35, 43, 44, 45, 54, 55, 56.

У нашој школи се настава изводи и у два посебна одјељења за дјецу са сметњама у развоју. Посебна одјељења  наставу имају у јутарњој смјени.

 

У све четири подручне школе настава се увијек  изводи у јутарњој смјени, са почетком у 8.00 часова.