ОШ „Свети Сава“, Светог Саве 71а, 75400 Зворник

Вијести

  1. Почетна
  2.  » 
  3. Обавјештења
  4.  » ОЕБС организовао састанак родитеља и представника школе

ОЕБС организовао састанак родитеља и представника школе

04.12.2023 | Обавјештења, Сарадња са породицом и локалном заједницом

У мотелу Лагуна, 23.11.2023. године, одржан је састанак родитеља и управа основних школа са подручја Града Зворника, као и предстваника локалне заједнице Града Зворника. Састанак је организовао ОЕБС са циљем сагледавања евентуалних тренутних проблема у погледу сарадње породице и школе и проналажења начина на који се сарадња може побољшати.

Испред наше установе састанку су присуствовали педагог школе Снежана Видовић, наставник енглеског језика Ивана Јоловић и помоћник директора Миодраг Михајловић, као и пет родитеља како из централне тако и из подручних школа.

Ангажовани су стручњаци из области педагогије који су били модератори догађаја, а замисао је била да се утврде ставови и међусобна очекивања родитеља и управе. Све је спроведено у виду радионице у којој су засебно управа и родитељи, подијељени у групе, истицали она поља сарадње у којима су највеће могућности за напредак гледано из њихових углова.

На крају су се сви актери састали и упоредили идеје до којих су дошли, па се потврдило да у великој мјери родитељи и руководства школа слично размишљају и да је и једнима и другима циљ исти – срећно и безбједно дијете које има могућност да стиче нова знања на најквалитетнији могући начин.

Као једна од могућности сарадње наведена је и тзв. „Школа родитељства“ гдје би се уз подршку локалне заједнице већ од предшколског узраста радило на ојачавању компетенција и улоге родитеља. Идеја је и да се осмисли и покрене „фестивал родитељства“ који би имао за циљ промоцију значаја улоге родитеља у васпитању и образовању дјетета.

Такође, закључак је да је потребно више како формалних тако и неформалних састанака родитеља са радницима школе како би се што боље упознали и како би и родитељи могли да се увиде на које све начине могу допринијети раду и функционисању школе.