ОШ „Свети Сава“, Светог Саве 71а, 75400 Зворник

Мисија и визија школе

  1. Почетна
  2.  » Мисија и визија школе

Мисија и визија школе

МИСИЈА ШКОЛЕ

Сарадњом школе, родитеља и локалне заједнице сваком дјетету омогућити развој у средини у којој ће се осјећати прихваћено, вољено, сигурно и задовољно; у средини која ће дјеловати подстицајно на развој свих његових потенцијала, у којој ће се водити брига о дјететовим специфичностима као појединца и гдје ће се ученик оспособљавати за самосталан и одговоран живот.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Наша визија је васпитање и образовање успјешног ученика који се развија уз подстицај наставника и подршку родитеља, а мото свих је: „Школа и родитељи заједно у формирању ученика који не мора бити одличан ђак, али тежимо да постане одличан човјек!“