ОШ „Свети Сава“, Светог Саве 71а, 75400 Зворник

Конкурс за упражњена радна мјеста број: 259/22 од 18.3.2022.

Конкурс за упражњена радна мјеста број: 259/22 од 18.3.2022.

ЈУ ОШ „Свети Сава“ Зворник расписала је јавни конкурс за пријем радника на упражњено радно мјесто наставника разредне наставе, на пуну норму, на одређено вријеме до повратка радника са боловања. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса и који могу приступити...
Конкурс за упражњена радна мјеста број: 259/22 од 18.3.2022.

Конкурс за упражњена радна мјеста број:177/22 од 18.2.2022.

ЈУ ОШ „Свети Сава“ Зворник расписала је јавни конкурс за пријем радника на упражњено радно мјесто наставника руског језика, на пуну норму, на одређено вријеме до повратка радника са боловања. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса и који могу...